31 Aralık 2019

Gösterim: 634

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİNE AKADEMİK TÜRKÇE EĞİTİMİ / ADACEMIC TURKISH LANGUAGE COURSE FOR INTERNATIONAL STUDENTS

2019-2020 Eğitim- Öğretim yılından itibaren Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BANÜ-TÖMER) "C1 Seviyesinde" Türkçe Dili Eğitimi alan öğrencilere "Akademik Türkçe Eğitimi" verilecektirç Programa başvurular  her yıl Mayıs ayında alınacaktır. 

As of 2019-2020 Academic Year, International students will be able to take "Akademical Turkish Language Course" after having "C1 Level Certificate of Turkish Language". Applications will be taken every May.