20 Eylül 2021

Gösterim: 2731

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

Üniversitemiz, yurtdışından öğrenci alımı başvurularını açmıştır. Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin 20/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belge ve evrakları Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne şahsen veya noter onaylı temsilci aracılığıyla teslim etmesi gerekmektedir.

BAŞVURU SÜREÇ TAKVİMİ

Başvuruların duyurulması: 20/09/2021

Başvuruların alınması: 20/09/2021- 24/09/2021

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: 24/09/2021

Kazanan Adayların Kayıt Tarihleri: 27.09.2021-30.10.2021

 

BAŞVURU BELGELERİ

 • Başvuru Formu (Ekteki dosyayı indiriniz) (Elektronik ortamda doldurunuz, el yazısı kabul edilmeyecektir)
 • Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 • Not Durumu Belgesi (transkript) aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, (Ortaöğrenim not ortalamasını gösteren belge)
 • Sınav Sonuç Belgesi (Ulusal sınav sonuçları ve belirtilen diğer sınav sonuçları)
 • Türkçe Yeterlik Belgesi  (Bu belgeyi ibraz edemeyen adaylar Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavına girebilirler.)
 • Vesikalık fotoğraf (6 adet)
 • Pasaportun onaylı fotokopisi ile pasaportun Türkçeye çevrili noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 • Çift Uyruklu olarak kayıt hakkı kazanan adayların doğumla yabancı uyruklu olup sonradan TC vatandaşlığına geçtiklerine dair çift uyruklu olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden alınacak “Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi, (Vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul edilmeyecektir.)

 

NOT: Tüm evrakların birer nüsha fotokopisini yanınızda getiriniz.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Başvurular şahsen veya noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.
 • Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olması durumunda başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Belirtilen tarihlerin dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Yerleştirmeler üniversitemiz Yurtdışından Öğrenci Alımı esas ve usullerine göre yapılmaktadır