03 Nisan 2018

Gösterim: 3946

Neden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Hızla değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Bu değişime ayak uyduramayanlar
maalesef ki, bayrak yarışında gerilerde kalmaya mahkûm oluyor. Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi olarak, bu gerçekten hareketle bizler de yaşadığımız toplumla etkileşim içinde
insanı önceleyerek; uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet
sunmayı ve çözümler üretmeyi kendimize görev edinmiş öğrencisi ve öğretim kadrosuyla
büyük bir aileyiz.
Dünya vatandaşı olma kavramını çok önemsiyoruz. Yakın gelecekte sınırların daha da önemini
yitireceği bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Hz. Mevlana’nın, değişen ve dönüşen dünya
düzenine karşı almamız gereken tavrı özetleyen, çok güzel bir metaforu vardır. Mevlana bu
metaforunda, insanı bir pergele benzetir. “Pergelin iğneli ayağı sabittir benim inancımda ama
diğer ayağıyla dünyayı dolaşırım!” der Mevlana. Bizler de Hz. Mevlana’nın ifade ettiği gibi,
kendi değerlerimizin ve potansiyelimizin farkında olarak tüm dünyadaki gelişmeleri yakından
takip ediyoruz.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak, öğrencilerimizi sadece ülkemizde değil, dünyanın
her köşesinde iş yapabilecek potansiyelde yetiştiriyor ve onları özgüveni yerinde bireyler
olarak hayata hazırlıyoruz.
Devir, hayat boyu öğrenme, hayat boyu eğitimi sürdürme devridir. Eğitim kademelerinizde elde
ettiğiniz bilgileri sürekli güncelleyerek, bunun yanında sürekli daha ileriye taşıyarak ülkemizi
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine katkı vermek mecburiyetindeyiz.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak girişimci, inovatif, kreatif ve analitik düşünceye
önem veren genç bir üniversiteyiz. Çalışmalarımızda hep insanı kendimize merkez aldık. Aklın
ve bilimin ışığında ve de milli ve manevi dinamiklerine değer veren bir anlayışla dün olduğu
gibi bundan sonra da insanlık adına çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz…